A Step by Step Process That Will Help You Make the Impossible, Possible

Време је сировина у нашем животу. Како одлучимо да га потрошимо, у складу с тим обликујемо своје животе. Дакле, имати мотивацију да је потрошимо на постизање циљева кључно је за стварање живота какав желимо. Шта је мотив? Оксфордски речник дефинише мотивацију као жељу или спремност да нешто учинимо – наш нагон да предузмемо акцију. Научно, … Read more