Colgate-Palmolive Commits to Sustainability and Social Impact

Овог месеца Земље чули смо много о смањењу употребе пластике, елиминисању отпада и убрзању акције на климатске промене. Нема сумње да су ове мере неопходне. Али тренутни разговор је веома узак. Шта је са различитошћу, једнакошћу, укљученошћу, јавним здрављем и радом у заједници? Можда се питате како се ове иницијативе уклапају у стратегију помоћи планети. … Read more