What Is Groupthink? How To Avoid This Common Bias

Групно размишљање је уобичајен психолошки догађај унутар група где људи теже одређеном консензусу упркос доказима који говоре супротно. То произилази из друштвене потребе људи да се прилагоде и избегавају стресне ситуације, а не да буду изопћеници веће групе. Термин је први употребио социјални психолог Ирвинг Л. Џенис 1972. године. Тим Гровер, аутор немилосрдни Познати ментални … Read more